Qui som

‘Isagoria’ és un terme del grec antic que significa l’ús de la paraula entre iguals en l’assemblea. Sent el nom una declaració d’intencions, Isagoria Associació és una entitat que treballa per a la difusió de la cultura de pau i la millora de la democràcia mitjançant la transformació social i el diàleg intercultural.

Amb seu a l’hotel d’associacions de la Universitat de Barcelona, ens focalitzem en l’Europa de l’est i l’espai post-soviètic. Considerem que cal establir un vincle més estret entre les societats civils d’aquests països i d’Europa occidental pel potencial democratitzador recíproc que suposa. Entenem que això implica  incentivar un flux bidireccional de persones, associacions i coneixement entre Catalunya i les zones amb les quals l’associació treballa.

Formada inicialment per estudiants de Relacions Internacionals de diferents universitats i activistes socials, Isagoria està oberta a tota persona interessada en construir una societat més igualitària, inclusiva i democràtica, i que tingui interès en l’est d’Europa i l’espai post-soviètic en general

Com a actors de la societat civil, creiem que la millor forma d’assolir aquests objectius és duent a terme una activitat transversal, que aglutini com a elements complementaris l’educació, el voluntariat, la recerca, l’activisme i el diàleg intercultural.