Activitats

Formacions internacionals: Isagoria organitza formacions internacionals a través del programa Erasmus+ amb un objectiu doble. En primer lloc es tracten temes propers a la cultura de pau, la participació política i el diàleg intercultural d’una forma vivencial, utilitzant els mètodes de l’educació no formal. En segon lloc es pretén que sigui un espai d’acostament entre la gent jove de l’est i l’oest d’Europa, sent per tal central la participació dels diferents països compresos en aquest continent en consonància amb la vocació d’Isagoria

Activitats en escoles i instituts: organitzem tallers i activitats en centres educatius de primària i secundària sobre cultura de pau, drets humans i participació política, així com temàtiques socio-polítiques de països d’Europa de l’est i d’Àsia central. No obstant creiem en la complementarietat de tots aquests temes i la necessitats de tractar-los de forma holística.

L’Observatori: és una plataforma digital de seguiment de l’actualitat de l’Europa de l’Est, l’espai Post-Soviètic i les zones properes de conflicte amb les quals tenen relació. Els eixos que guien la seva activitat analítica i divulgativa són la democràcia i la cultura de la pau en sintonia amb les temàtiques sobre les quals treballa l’associació.

Servei de Voluntariat Europeu: Isagoria ha estat acreditada com a organització d’enviament de voluntaris per a participar en el programa europeu de voluntariat.

La Birragòrica: es tracta d’un espai de discussió i debat distès obert a tot aquell que tingui interès en les temàtiques de què Isagoria s’ocupa. Organitzem trobades periòdiques amb una proposta de tema per a debatre al voltant d’una bona cervesa.